Kültürel Hayat

İlçemizde Festival Karakoçan

İlçemizde Festival Karakoçan

22 Temmuz 2001 tarihinde ilk kez ilçemizde Festival düzenlenmiştir. Büyük bir çoşku ve neşe içinde yapılan festivalimiz iki ana bölümden oluşmuştur. İlki bal teşvik yarışması, güreş, piknik ve diğer eğlencelerden oluşup Güzel baba piknik alanında, ikinci bölümde ise konser tertip edilerek Cumhuriyet alanında icra edilmisştir.

Bal teşvik müsabakası sebebiyle Festival, »Bal Festivali« olarak adlandırılmiş ve Karakoçan balının tanıtımı için önemli bir fırsat olmuştur. Her iki alana binlerce insan toplanmiş bunların çoğu uzun zamandan beri görüşemedikleri için (kimi yurtdışında, kimisi de yurdun muhtelif yerlerinde yaşakıklarından) buluıup görüşmeleri de sağlanmış, Karakoçanlı olmayan diğer misafirlerimizde Karakoçan ve Karakoçanlı'yı taıma fırsatı yakalamıştır.

Bienenstöcke İlçemizde Festival Karakoçan İlçemizde Festival Karakoçan


  2020 eye-print