Karakoçan Barajları

Kalecik Sulama Barajı

Karakoçan Kalecik Sulama Baraji, Karakoçan'ın 2 km. Kuzeydoğusunda Kalecik Deresi üzerinde inşa edilmiştir. Ocak 2000' den itibaren Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine DSİ tarafından sulama barajı ve rekreasyon alanı olarak devredilmiştir. Halen Sulama Barajı ve rekreasyon alanı işletmeciliği Kaymakamlık birliğince yapılmaktadır. Ayrıca mevcut alana oturaklar, piknik masaları, çocuk oyun alanları ve parkları ve bir adette restaurant yapılarak hizmete sunulmuştur.

 

Baraj Tipi: Kaya ve toprak dolgudur. Baraj yüksekliği temelden 37m. Tevekten 85m.'dir. Baraj gövde hacmi: 12.000.000 m³, Baraj rezevvar hacmi: 12.500.00 m³, Sulama sahası: 1.200 hektar (12.000 dönüm). Keşif bedeli ise: 35.000.000 TI. Maksimum su seviyesi: 1122.40, normal su seviyesi: 1122.20, minimum su seviyesi ise 1114.20'dir.

 

Stausee Kalecik Barajın Yeri ve Jeolojisi: Baraj temel kayası Anlomero ve Bozalttır. Derivasyon ve dipsowak yapısı 345m boyunda 250m. çaplı "barme konduvi" yapısı ile inşaat esnasında dervasyon sağlsnmış, aynı yapıda işin ikmalinden sonra dipsawak olarak istifade edilmektedir.

Karakoçan Kalecik sulama barajı 1975 yılında hizmete girmistir Kalecik Barajı'nın göl sahasının, yıllık ortalama su temini 21.000.000 m³'tür. Karakoçan Ovası'nın sulanabilir sahsının yıllık 3500 hektarı sulanmaktadır. Sulanabilir ovada yapılan ekim ise şeker pancarı, hububat, sebze, meyve bahçesi, kavaklık, çeltiktir.

 

Özlüce (HES) Barajı

Stausee Özlüce Bingöl İli'nin Kiğı ilçesinden doğup ilçemiz ile Kiğı-Nazimiye-Mazgirt ilçeleri arasında sınır teşkil ederek güneye akan ve Keban Baraj Gölü'ne karışan Peri suyu üzerinde çeşitli hidroelektrik santralinin kurulması çaşmaları ile Özlüce Barajı inşa çaşmaları bitmiş olup 1999 yılından itibaren elektrik üretimine başlamıştir.

Özlüce baraji ve santrali 1985 yılında ihale edilmiş, 1997 yılı sonu itibariyle inşaatı 80% oranında tamamlanmıştır. Yapımı devam eden baraj üzerinde kurulacak olan hidroelektrik santralinin kurulu gücü, her biri 80 bin KW gücünde iki türübün, jeneratörle 160 bin KW, yıllık üretimi ise 413 milyon KW/saat olacaktır. Söz konusu baraj inşaatında 08.09.1998 tarihinde su tutma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Özlüce Barajı HES inşaatı ilçemiz ekonomisine istihdam ve ticaret açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Ülkemiz için olduğu kadar ilçemiz için de ileride büyük faydalar sağlayacaktır.


  2020 eye-print