Kulturelles Leben

Bezirks-Festival Karakoçan

Bezirks-Festival Karakoçan

Am 22.Juli 2001 fand zum ersten Mal das Bezirks-Festival statt. Büyük bir çoşku ve neşe içinde yapılan festivalimiz iki ana bölümden oluşmuştur. İlki bal teşvik yarışması, güreş, piknik ve diğer eğlencelerden oluşup Güzel baba piknik alanında, ikinci bölümde ise konser tertip edilerek Cumhuriyet alanında icra edilmisştir.

Bal teşvik müsabakası sebebiyle Festival, »Bal Festivali« olarak adlandırılmiş ve Karakoçan balının tanıtımı için önemli bir fırsat olmuştur. Her iki alana binlerce insan toplanmiş bunların çoğu uzun zamandan beri görüşemedikleri için (kimi yurtdışında, kimisi de yurdun muhtelif yerlerinde yaşakıklarından) buluıup görüşmeleri de sağlanmış, Karakoçanlı olmayan diğer misafirlerimizde Karakoçan ve Karakoçanlı'yı taıma fırsatı yakalamıştır.

Bienenstöcke Bezirks-Festival Karakoçan Bezirks-Festival Karakoçan


  2020 eye-print